Volgens nieuwe richtlijnen moeten indirecte medische kosten verplicht worden meegenomen bij economische evaluaties in de gezondheidszorg. Het institute for Medical Technology Assesment (iMTA) is een van de weinige organisaties in Nederland die deze techniek beheerst. In samenwerking met iMTA organiseert Erasmus Academie de Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice. De Masterclass is op 10 juni 2016 van 09.30-17.00 uur op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanmelden kan via www.erasmusacademie.nl/imta.

Nieuwe richtlijn
De nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg schrijft voor dat alle zorgkosten die zich voordoen in gewonnen levensjaren moeten worden meegenomen. Dit kunnen zowel zogenaamde ‘gerelateerde kosten’ zijn (bijvoorbeeld bloedverdunners na een hartoperatie) of ‘niet gerelateerde kosten’ (bijvoorbeeld de kosten van een gebroken heup in de gewonnen levensjaren na een harttransplantatie). In de oude richtlijn werd aanbevolen om alleen gerelateerde kosten in gewonnen levensjaren mee te nemen. Als gevolg hiervan is er weinig ervaring met het meenemen van niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren.

Indirecte kosten
De iMTA Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice gaat over het meenemen van niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren in economische evaluaties. De Masterclass wordt geleid door dr. Pieter van Baal. Hij behandelt onder meer de theorie omtrent kosteneffectiviteitsanalyse en de kosten als gevolg van langer leven. Verder gaat hij in op empirische studies die het effect van langer leven op zorguitgaven hebben onderzocht. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt als uitgangspunt om niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren mee te nemen in kosteneffectiviteitsanalyses.

Zelf aan de slag
De nadruk in deze workshop ligt op de praktijk. Oftewel, hoe kun je medische kosten in gewonnen levensjaren meenemen in kosteneffectiviteitsanalyses? Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van Practical Application to Include future Disease costs (PAID old.imta.nl/paid). Deelnemers aan de workshop gaan aan de slag met PAID in combinatie met diverse typen kosteneffectiviteitsmodellen. Deelnemers kunnen eigen modellen meenemen.

iMTA-masterclasses
De Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice is onderdeel van een serie verschillende bijeenkomsten over medical technology assesment. De masterclasses worden georganiseerd door Erasmus Academie en staan inhoudelijk onder leiding van onderzoekers van het Het institute for Medical Technology Assesment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie over de serie iMTA Masterclasses vindt u op www.erasmusacademie.nl/imta of mail naar goedegebuur@erasmusacademie.nl. Bellen kan ook: 010-408 2522.