iMTA
/ newsletter-december-2021

Newsletter December 2021

Our December 2021 newsletter is online with:- Modelling treatment sequences MS and Melanoma- Interview with dr Hedwig Blommestein on assessing cost-effectiveness of proton beam therapy- The prognostic value of NTRK+ fusion in The Netherlands….and much more.

Find it HERE

Now online: iMTA July 2021 newsletter

In this newsletter you’ll find information on:

 • Our collaboration CADTH and ESPHM/iMTA launched,
 • Swiss HTA on medical cannabis in various symptoms finalized,
 • Research on constructing and validating a discrete event simulation model for early warning systems in heart failure management,
 • Research on health economic modelling of personalized medicine,
 • Research on HTA for artificial intelligence in health care,
 • And more!

  Find our newsletter here.

Health technology assessment for Artificial Intelligence

Assessment of the value of AI applications in health care can be performed with HTA. In this assignment for the ministry of health we conduct an early HTA for an AI application in Multiple Sclerosis. We made use of the Multiple Sclerosis treatment sequence model to assess the impact of switching to more effective treatments sooner informed by an AI application (MS Sherpa). Full press release here, link to the report here [Dutch].

NICER

WHAT IS NICER?

Erasmus Medical Center and iMTA have started the Netherlands Initiative for Cost-Effectiveness Research (NICER), a pilot study and collaboration between clinicians and health economists. The first edition of NICER focusses on treatment sequence models for multiple myeloma, melanoma and multiple sclerosis. We also explore new purchasing paradigms for drugs in collaboration with the Rotterdam School of Management.

LIVE BROADCAST

The first live broadcast from Erasmus Studio is in Dutch and is scheduled for the 22nd of October at 15:00 Amsterdam time. During this talkshow we shall discuss the results of the pilot with clinicians and purchasing professionals. The talkshow is freely accessible to all interested viewers. You can view the session here. The program [Dutch] can be found here.

RESULTS WEBSITE

Directly after the live broadcast on the 22nd, the NICER website will be launched at http://nicer.imta.nl

CALL FOR PROPOSALS

In the last months, the COMPAR-EU partners were working closely together to advance their work on the specification and functionality of their final product: the COMPAR-EU platform. Besides individual products (like a database of the available trials, a new taxonomy, and core outcome sets for the included conditions) the platform will host decision-making tools that are adapted to the needs of relevant stakeholders including professionals and patients, policymakers, guideline developers, and researchers. The decision-making tools will help select the most suitable self-management interventions for patients living with one of the following chronic diseases: Type 2 Diabetes, Obesity, Heart Failure and COPD.

For the development of the platform, the COMPAR-EU team is searching for an IT company to support their ambition. The call for proposals starts now! All the requirements of the different products of the platform are published on the COMPAR-EU website.

If you are interested in supporting this healthcare innovation, the COMPAR-EU is looking forward to receiving your proposal at fad@fadq.org by 25th May 2020.

iMTA March 2020 newsletter

Our March 2020 newletter is online!

We discuss:
– The Start of the NICER pilot
– Our Swiss connection
– Guidance for modelling personalized treatments
– Our presence at ISPOR US
and more!

Find the newletter here

Voorspellende testen ZonMW

De meerwaarde van een voorspellende test

Door een behandeling alleen in te zetten bij patiënten die er profijt van hebben, kan personalised medicine bijdragen aan de doelmatigheid van de zorg. Daarvoor is het noodzakelijk dat nuttige voorspellende testen hun weg naar de klinische praktijk vinden. Om het gebruik van deze tests te bevorderen is het belangrijk een goed beeld te hebben van de wijze waarop stakeholders bepalen of een test meerwaarde heeft, welke evidence zij nodig hebben om beslissingen te maken over het gebruik van deze testen en welke knelpunten zij tegenkomen bij het gebruik van een test in de praktijk. Dit heeft iMTA onderzocht aan de hand van vier casussen: het gebruik van whole genome sequencing (WGS) op tumor weefsel, het farmacogenetisch profiel, het core panel cardiomyopathie en de MammaPrint, middels een serie interviews met stakeholders die een rol spelen bij het implementeren van nieuwe voorspellende testen.

Verschil van inzicht over de meerwaarde van een test

Uit het onderzoek bleek dat knelpunten rondom toelating en bekostiging een zeer beperkte rol spelen in de mate waarin nieuwe voorspellende testen succesvol geïmplementeerd worden. Het ontbreken van consensus over hoe een test gebruikt kan of moet worden, en verschil van inzicht tussen stakeholders over de meerwaarde van de test zijn belangrijke factoren die het gebruik van een test belemmeren.

Alle geïnterviewde stakeholders willen bewijs zien over de effecten van het gebruik van de test op gezondheidsuitkomsten, maar er is een duidelijk verschil van mening tussen stakeholders over welke mate van bewijs –en op welk eindpunt- voldoende is om te kunnen spreken van een positief effect op gezondheid. Sommigen stellen dat een logisch fysiologische mechanisme op zichzelf al voldoende is, anderen stellen dat er bewezen impact op lengte en kwaliteit van leven moet zijn voordat een test vergoed kan worden. Een overzicht van de overeenkomsten en verschillen in de manier waarop geïnterviewden waarde bepalen is voor elke casus weergegeven in een visualisatie. Deze visualisaties zijn HIER te downloaden.

Whole genome sequencing

De belangrijkste barrière voor het genereren van bewijs over het effect op gezondheid is, met name binnen de casus WGS, het ontbreken van een ontwikkelde toepassing of een gemeenschappelijk beeld onder geïnterviewden over de meest waarschijnlijke toepassing in de klinische praktijk. Pas als een toepassing gespecificeerd is kan er een studie opgezet worden om bewijs te verzamelen over de effectiviteit van de testen. Omdat dit onderzoek betreft, en geen zorg, is er sprake van een stagnerende ontwikkeling.

Hybride financiering om innovatie te stimuleren

De geïnterviewden zijn het er over eens dat de verdere ontwikkeling van WGS als voorspellende test moet plaatsvinden in de klinische praktijk. Omdat zorggeld alleen besteed mag worden aan bewezen effectieve zorg vraagt dit om een hybride financiering: een combinatie van zorg- en onderzoeksgeld. WGS kan een aantal van de op dit moment gebruikte genetische testen vervangen. Bij het vervangen van deze testen door WGS kan de vergoeding voor die testen gebruikt worden voor de bekostiging van WGS. De meerkosten van WGS kunnen bekostigd worden uit onderzoeksgeld, bijvoorbeeld een ontwikkelingssubsidie met een begrensd budget en een heldere doelstelling voor het gebruik van WGS. Naarmate er meer bewijs gegenereerd wordt voor de waarde van WGS kan het deel dat uit zorggeld bekostigd wordt groeien en het aandeel onderzoeksgeld afnemen. Zodoende kan een geleidelijke ontwikkeling van de toepassing van WGS in de klinische praktijk gerealiseerd worden en wordt innovatie en implementatie gestimuleerd.

Het volledige rapport is HIER te downloaden.

October newsletter

Find our October 2019 newsletter here

With updates on:

 • Our full ISPOR presentation time plan
 • Interviews for the HecoPerMed project
 • ESMO presentations on the CAPRI register
 • Interview with N.Buyukkaramikli on the TECH-VER publication
 • And more!