Van Agthoven M, Faber LM, Uyl-De Groot CA, Sonneveld P, Verdonck LF, Willemze R, Kluin-Nelemans JC, Lowenberg B, Huijgens PC. Cost analysis of CHOP (-like) chemotherapy regimens for patients with newly diagnosed aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Eur J Haematol 2002; 69: 213-220.

Van Agthoven M, Groot MT, Verdonck LF, Lowenberg B, Schattenberg AV, Oudshoorn M, Hagenbeek A, Cornelissen JJ, Uyl-de Groot CA, Willemze R. Cost analysis of HLA-identical sibling and voluntary unrelated allogeneic bone marrow and peripheral blood stem cell transplantation in adults with acute myelocytic leukaemia or acute lymphoblastic leukaemia. Bone Marrow Transplant 2002; 30: 243-51.

Van Agthoven M, Uyl-de Groot CA, Fokkens WJ, van de Merwe JP, Busschbach JJV. Cost analysis of regular and filgrastim treatment in patients with refractory chronic rhinosinusitis. Rhinology 2002; 40: 69-74.

Van den Berg B, Rutten FFH. Meten en evalueren in de zorg. ESB 2002; 4371: 581-583.

Van den Berg B. En zij leefden nog lang en gezond. ESB 2002; 4388: 892.

Bishai D, Niessen LW, Shresta M. Local government and community financing in primary care: evidence from Nepal. Health Policy Plan 2002; 17(2):202-206.

Bleichrodt H, A new explanation for the difference between time trade-off utilities and standard gamble utilities. Health Econ 2002; 11: 447-465.

Bleichrodt H, Schmidt U. A context-dependent model of the gambling effect. Management Science 2002; 48: 802-812.

Bleichrodt H, Herrero C, Pinto JL. A proposal to solve the comparability problem in cost-utility analysis. J Health Econ 2002; 21: 397-403.

Bleichrodt H, Quiggin J. Life-cycle preferences over consumption and health: a reply to Klose. J Health Econ 2002; 21: 167-168.

Bleichrodt H, Pinto JL. Loss aversion and scale compatibility in two-attribute trade-offs. Journal of Mathematical Psychology 2002; 46: 315-337.

Boonen A, van der Heijde D, Landewé R, Spoorenberg A, Schouten H, Rutten-van Mölken M, Guillemin F, Dougados M, Mielants H, de Vlam K, van der Tempel H, van der Linden Sj. Work status and productivity costs due to anklosing spondylitis: comparison of three European countries. Ann Rheum Dis 2002; 61: 429-437.

Bouwmans CAM, Grijseels EWM, Braat DDM, Evers JLH, Hemrika DJ. Indicaties voor in-vitrofertilisatie: vergelijking van de Nederlandse richtlijnen met de gepubliceerde onderzoeksresultaten. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 2339-42.

Brouwer WBF, van Exel NJA, Stoop AP. Grensoverschrijdende zorg niet in trek. ESB 2002; 87: 30-31.

Brouwer WBF, Rutten FFH. Een gouden pil voor apothekers. Generiek voorschrijven is nauwelijks kostenbesparend. Medisch Contact 2002; 57.

Brouwer WBF, Rutten FFH. Geef de dokter maar de schuld. Beleidsconclusies over voorschrijfgedrag schieten tekort. Medisch Contact 2002; 57.

Brouwer WBF, van Exel NJA, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Productivity losses before and after absence: as important as common? Health Policy 2002; 61: 173-187.

Van Exel NJA, Rienstra S, Gommers M, Pearman A, Tsamboulas D. EU involvement in TEN development: network effects and European value added. Transport Policy 2002; 9: 299-311.

Van Exel IM, van Exel NJA, Brouwer WBF. Het notariaat aan banden. ESB 2002; 22: 151-153.

Feenstra TL, Rutten-van Mölken MPMH, Jager JC, van Essen-Zandvliet LEM. Cost effectiveness of guideline advice for children with astma: a literature review. Pediatr Pulmonol 2002; 34: 442-454.

Groot MT, Vanoverbeke N, Annemans L, Uyl-de Groot CA. Gemetastaseerd colorectaal carcinoom, de kosten van twee behandelingen vergeleken. Pharmaceutisch Weekblad 2002; 137: 714-721.

Huijsman R, van Wijngaarden JDH, Scholte op Reimer WJM, van Putte-Boon C, Klazinga NS, van Exel NJA, Niessen LW, Koopmanschap MA. Van units naar ketenzorg. Medisch Contact 2001; 56: 1765-1768.

Huijsman R, Scholte op Reimer WJM, Klazinga NS, van Wijngaarden JDH, van Exel NJA, van Putte-Boon C, Koopmanschap MA, Niessen LW. Stroke service: Edisse-studie onderbouwt noodzaak van landelijke implementatie van CVA-ketenzorg. Kwaliteit in Beeld 2002; 12: 8-12.

Kok ET, McDonnell J, Stolk EA, Stoevelaar HJ, Busschbach JJV. The valuation of the international prostate symptom score (IPSS) for use in economic evaluations. Eur Urol 2002; 42: 491-497.

Koopmanschap MA. Coping with type II diabetes: the patient’s perspective. Diabetologia 2002; 45: S18-S22.

Lekkerkerker F, Rutten FFH. Drug licensing requirements are changing! Comment on Drummond’s short paper. Eur J Health Econ 2002; 3: 141-142.

Levendag PC, Nijdam WM, van Agthoven M, Uyl-de Groot CA. Chemotherapy and high-dose-rate brachytherapy in the management of advanced cancers of the nasopharynx: clinical impact of high technology – is it worth the cost? Brachyther 2002; 1: 11-20.

McDonnell J, Goverde AJ, Rutten FFH, Vermeiden JPW. Multivariate Markov chain analysis of the probability of pregnancy in infertile couples undergoing assisted reproduction. Hum Reprod 2002; 17: 103-106.

Mills A, Antonius R, Daniel J, Gray H, Haqq E and Rutten F. The distribution of health planning and management responsibilities between centre and periphery: historical patterns and reform trends in four Caribbean territories. Health Policy 2002; 62: 11-30.

Nuijten MJC, Rutten FFH. Combining a budgetary-impact analysis and a cost-effectiveness analysis using decision-analytic modelling techniques. Pharmacoeconomics 2002; 20: 855-867.

Oostenbrink JB, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Standardisation of costs. The Dutch manual for costing in economic evaluation. Pharmacoeconomics 2002; 20(7): 443-454.

Oostenbrink R, Oostenbrink JB, Moons KGM, Derksen-Lubsen G, Grobbee DE, Redekop WK, Moll HA. Cost-utility analysis of patient care in children with meningeal signs. Int J Technol Assess Health Care 2002; 18: 485-496.

Poley MJ, Stolk EA, Brouwer WBF, Busschbach JJV. Ziektelast als criterium. Overheid wil geneesmiddelenpakket beperken. Medisch Contact 2002; 57: 1697-1700.

Poley MJ, Stolk EA, Brouwer WBF, Busschbach JJV. Ziektelast als uitwerking van het criterium ‘noodzakelijkheid’ bij het maken van keuzen in de zorg. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 2312-2315.

Poley MJ, Stolk EA, Tibboel D, Molenaar JC, Busschbach JJ. The cost-effectiveness of treatment for congenital diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg 2002; 37: 1245-52.

Redekop K, Koopmanschap MA, Rutten GEHM, Wolffenbuttel B, Stolk RP, Niessen LW. Resource consumption and costs in Dutch patients with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 2002; 19: 246-253.

Redekop K, Koopmanschap MA, Rutten GEHM, Wolffenbuttel B, Stolk RP, Niessen LW. Health related quality of life and treatment satisfaction in Dutch patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002; 25: 458-63.

Rutten FFH, Lapré R, Antonius R, Dokoui S, Haqq E, Roberts R, Mills A. Financing of health care in four Caribbean territories: a comparison with reforms in Europe. Health Policy 2002; 61: 49-59.

Rutten FFH, Brouwer WBF. Meer zorg bij beperkt budget; een pleidooi voor een betere inzet van het doelmatigheidscriterium. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 2254-8.

Stolk EA, Brouwer WBF, Busschbach JJV. Rationalising rationing: economic and other considerations in the debate about funding of Viagra. Health Policy 2002; 59: 53-63.

Van Tubergen A, Boonen A, Landewé R, Rutten-van Mölken M, van der Heijde D, Hidding A, van der Linden Sj. Cost effectiveness of combined spa-exercise therapy in ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2002; 47: 459-467.

Verboom P, Hakkaart-van Roijen L, Sturkenboom M, de Zeeuw R, Menke H, Rutten FFH. Epidemiology and Health Services Research. The cost of atopic dermatitis in the Netherlands: an international comparison. Br J Dermatol 2002; 147: 716-724.

Vrijland WW, van den Tol MP, Luijendijk RW, Hop WC, Busschbach JJV, De Lange DC, Van Geldere D, Rottier AB, Vegt PA, IJzermans JN, Jeekel J. Randomized clinical trial of non-mesh versus mesh repair of primary inguinal hernia. Br J Surg 2002; 89: 293-297.