2016

Versteegh, M.M. (2016). Doelmatige gezondheidszorg: hoe besteden we onze euro’s het beste? In M M Levi (Ed.), De dokter en het geld. Diagnosis uitgevers.

2011

Tan SS, Serdén, L, Geissler A, van Ineveld BM, Redekop WK, Heurgren M, Hakkaart L. DRGs and cost accounting: Which is driving which? In: Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M (eds). Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. Buckingham, Open University Press and WHO Regional Office for Europe, 2011, p. 59-74.

Tan SS, van Ineveld BM, Redekop WK, Hakkaart L. The Netherlands: The Diagnose Behandeling Combinaties. In: Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M (eds). Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. Buckingham, Open University Press and WHO Regional Office for Europe, 2011, p. 425-446.

2010

Rutten-van Mölken MPMH, Feenstra T. The health and economic consequences of smoking and smoking cessation interventions: the Dutch perspective. In: Preedy VR, Watson RR (eds). Handbook of disease burdens and quality of life measures. New York, Springer, 2010, pp. 1661-1679.

2009

Brouwer WBF, Rutten FFH. The Netherlands. In: Rapoport J, Jacobs P, Jonsson E (eds). Cost containment and efficiency in national health systems. Weinheim, Wiley-VCH, 2009, pp. 131-156.

Brouwer WBF. Welfare, welfarism and extra-welfarism. In: Kattan M (ed). Encyclopedia of medical decision making [forthcoming].

Brouwer WBF, Tilford M, Van Exel NJA. Incorporating caregiver and family effects in economic evaluations of child health. In: Ungar W (ed). Economic evaluation in child health. Oxford Press [forthcoming].

Van Doorslaer EKA, O’Donnell O. Measurement and explanation of inequality in health and health care in low-income settings. In: McGillivray M, Dutta I (eds). Advancing health equity. Palgrave MacMillan, 2009.

Putters K, Den Breejen E, Frissen PHA. De winst van zorgvernieuwing. Koninklijke Van Gorcum BV 2009.

2008

Brouwer WBF, Rutten FFH. The Netherlands. In: Rapoport J, Jacobs P, Jonsson E (eds). Cost containment and efficiency in national health systems. Weinheim, Wiley-VCH, 2008.

Leu RE, Rutten FFH, Brouwer WBF, Matter P, Rutschi C. The Swiss and the Dutch health care systems compared: a tale of two systems. Baden-Baden, Nomos, 2008.

2007

Brouwer WBF, Rutten FFH. Zorgverzekeringen: een centraal gezondheidszorgonderzoekgebied. In: Plochg T, Juttmann RE, Klazinga NS, Mackenbach JP (eds). Handboek gezondheidszorgonderzoek. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, pp. 208-226.

Rutten FFH, Brouwer WBF. Economische evaluaties in de gezondheidszorg. In: Plochg T, Juttmann RE, Klazinga NS, Mackenbach JP (eds). Handboek gezondheidszorgonderzoek. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, pp. 132-145.

2006

Heijink R, Koopmanschap MA, Polder JJ. International comparisons of cost of illness (report no. 270751016). RIVM Centre for Public Health Forecasting/iMTA, Erasmus MC Rotterdam, Bilthoven, 2006.

2005

Brouwer WBF, Van Exel NJA, Stolk EA. Wat heet gezond? De aanvaardbaarheid van ongezondheid op latere leeftijd. In: Wagemakers A, Ubachs-Moust J, Christ L (red). Tijd van leven, tijd van zorgen. Essays over leeftijd, levensloop, gezondheid en zorg. Expertisecentrum LEEFtijd, Utrecht, 2005.

Carino T, Rutten F. Health care coverage in the Netherlands: the Dutch drug reimbursement scheme (GVS). In: Jost, TS (ed.). Health care coverage determinations; an international comparative study. Open University Press, New York, 2005, pp. 132-157.

2004

Brouwer WBF, Rutten FFH. Over-, onder- en gepaste consumptie in de zorg vanuit economisch perspectief. In: Met het oog op gepaste zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Zoetermeer, 2004, pp. 7-53.

Brouwer W, Janssen R, Larmuseau D (eds). Health Economics: adding value to health care? The Dutch-Flemish Health Economics Association Anniversary Book, 2004.

McGuire A, Drummond M, Rutten F. Reimbursement of pharmaceuticals in the European Union. In: Mossialos E, Mrazek M, Walley T (eds). Regulating Pharmaceuticals in Europe; striving for efficiency, equity and quality. Open University Press 2004, pp. 130-143.

Oostenbrink JB, Bouwmans CAM, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Manual for costing research (in Dutch). Health Care Insurance Board, Amstelveen, The Netherlands.

Redekop WK, Koopmanschap MA. Economic aspects of polypharmacy in diabetes (in Dutch). In: Rutten GEHM (ed.), Diabetes: Knowledge and care in family practice. Part 5 – Polypharmacy. Barneveld, Koninklijke BDU, 2004.

2003

Brouwer WBF. Several topics in health economics. In: A.den Exter & J.Sandor (eds). Frontiers of European Health Law – Yearbook 2002. Erasmus University Press Rotterdam 2003

Brouwer WBF. Disconteren van toekomstig gezondheidskapitaal. In: W Groot, WBF Brouwer en HW van Lienden (eds). Gezondheid, een kapitaal goed. Op naar een economie van de public health. Den Haag, Public Health Forum, 2003.

Groot W, Brouwer WBF, Van Lienden HW (eds). Gezondheid, een kapitaal goed. Op naar een economie van de public health. Den Haag, Public Health Forum, 2003.

Groot W, Brouwer WBF. De volksgezondheid en het volksgezondheidsbeleid. In: W Groot, WBF Brouwer en HW van Lienden (eds). Gezondheid, een kapitaal goed. Op naar een economie van de public health. Den Haag, Public Health Forum, 2003.

Rutten FFH, Brouwer WBF. De prijs van vraagsturing. In: Zorgaanbod en cliëntenperspectief. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Zoetermeer, 2003.

Tan-Torres Edejer T, Baltussen R, Adam T, Hutubessy R, Acharya A, Evans DB, Murray CJL. Making choices in health: WHO guide to cost-effectiveness analysis. World Health Organization, Geneva, 2003.

De Wit A, Brouwer WBF. Gezond gedrag als stiefkindje van economisch evaluatie onderzoek. In: W Groot, WBF Brouwer en HW van Lienden (eds). Gezondheid, een kapitaal goed. Op naar een economie van de public health. Den Haag, Public Health Forum, 2003.

2002

Hakkaart-van Roijen L. De maatschappelijke gevolgen van migraine. Themanummer Medische Knipselkrant, PCH Pharmachemie, Experta Medica Publications, Reed Elsevier Group, Almere, oktober 2002.

Rutten FFH. Kosteneffectieve zorg is goedkope zorg. In: Kaandorp CJE, van Everdingen JJE. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde, herziene en uitgebreide druk. Bohn Stafleu Van Loghum, 2002.

Stolk EA & Busschbach JJV. Economics and ethics in health care. Where can they meet? Between technology and humanity. The impact of technology on health care ethics. C.Gastmans. Leuven, Leuven University Press; 2002: chapter 3, p. 49-66.

Stolk EA, Poley MJ, Brouwer WBF, van Busschbach JJV. Proeftoetsing van het iMTA-model. Identificatie van aandoeningen met minimale ziektelast en proeftoetsing van de voor ziektelast gecorrigeerde doelmatigheidstoets. In: Toenders WGM, Vervolgonderzoek breedte geneesmiddelenpakket, Amstelveen, College voor Zorgverzekeringen, 2002: bijlage 2.

2001

Brouwer WBF, Van Doorslaer EKA, Hermans HEGM. Wachtlijsten in de Nederlandse zorg: Europese invloeden. ZorgOnderzoek Nederland, Den Haag, 2001.

Brouwer WBF, Rutten FFH, Koopmanschap MA. Costing in economic evaluations. In: M.F. Drummond and A. McGuire (eds). Economic evaluation in health care: Merging theory with practice. Oxford University Press, New York, 2001.

Brouwer WBF. Europa, patientenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg. Handboek structuur en financiering gezondheidszorg; 44/99, Elsevier/De Tijdstroom, Maarsen 2001: 1-32.

Koopmanschap MA, Brouwer WBF. Controversial costs in guidelines, pg 129-43, in Pinto JL, Lopez-Casasnovas G, Ortun V (eds). Economic evaluation; from theory to practice. Springer, Barcelona 2001.

Stolk EA, Goes ES, Kok ET, Busschbach JJV. Uitwerking criteria noodzakelijkheid, eigen rekening en verantwoording en lifestyle. In: Breedte Geneesmiddelenpakket. Publicatienummer 01/05, 27 april 2001, College voor Zorgverzekeringen, Amstelveen.

2000

Grijseels EWM, Offringa M. Economische evaluatie. In: Inleiding in evidence-based medicine. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 2000.

Oostenbrink JB, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Handleiding voor kostenonderzoek; methoden en richtlijnprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Amstelveen, College voor zorgverzekeringen; 2000.

Rutten FFH. Economische evaluatie in de gezondheidszorg, in: Handboek Gezondheidseconomie, Kluwer, Diegem, België, 2000.

Rutten-van Mölken MPMH, Busschbach JJV, Rutten FFH. Van Kosten tot Effecten: Een Handleiding voor Evaluatiesstudies in de Gezondheidszorg. Elsevier Gezondheidszorg, Maassen, ISBN: 90 352 2281 4. Zomer 2000.

Rutten-van Mölken MPMH. Health State Preference Estimation in Asthma. In: Weiss KB, Buist AS, Sullivan SD (eds). Asthma’s Impact on Society. The social and economic burden. Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, 2000.

Stolk EA, Koolman X, Busschbach JJV. Kosteneffectiviteit: een hulpmidel bij het maken van keuzes in de zorg? In: Wagemakers A, Van der Wijk P en Francissen P. Wanneer is het leven te kostbaar? Leeftijd en kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg 2000 Boom: 41-50. Amsterdam.

Stolk EA, Busschbach JJV. Keuzen in de zorg: de rol van leeftijd, normen en waarden naast economische overwegingen. In: Wagemakers A, Van der Wijk P en Francissen P. Wanneer is het leven te kostbaar? Leeftijd en kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg 2000 Boom:51-58. Amsterdam.

1999

Van den Boom G, Rutten-van Mölken MPMH. Economische aspecten. In: Schayck CP van, Wesseling GJ (eds.) Behandelingsstrategieën bij astma. 1999;105-16 Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1999.

Brouwer WBF. Time and time costs in economic evaluation: taking a societal perspective. Thesis. Erasmus University Rotterdam, 1999.

Busschbach JJV, Hinten M, Rikken B, Grobbee DE, Charro FTd, Wit, JM. (Editors: Eiholzer U, Haverkamp F, Voss L). Some patients with idiopathic short stature see their short stature as a problem but others do not: Why this difference? In: Growth, Stature and Psychosocial Well-Being. Hogrefe & Huber Publishers, Bern, 1999.

Koopmanschap MA. Cost-of illness studies: useful for health policy? In: Mallarkey G. Economic evaluation in health care. Adis International Auckland, 1999.

Koopmanschap MA. Estimating the indirect costs of smoking using the friction cost method. In: Jeanrenaud C and Soguel N. Valuing the cost of smoking; assessment methods, risk perception and policy options. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999.

De Laet CE. Osteoporosis and Fracture Prevention: Costs and effects modeled on the Rotterdam Study. Thesis. Erasmus University Rotterdam, 1999; 90-9012477-2.

Lapré R, Rutten FFH, Schut E (ed). Algemene Economie van de Gezondheidszorg. Elsevier/de Tijdstroom, Maarssen, 1999.

Rutten-van Mölken MPMH, Vleugels A. Economische evaluatie (page. 609-613). In: Demedts M, Dijkman JH, Hilvering C, Postma D (eds.) Longziekten. Universitaire Pers Leuven, 4e herziene druk, Van Gorcum, Assen, 1999.

1998

Bleichrodt H. Health Utility Indices and Equity Considerations. in: Barer ML, Getzen TE, Stoddart GL(eds) Health, Health Care and Health Economics. Wiley, Chichester. 1998;331-62.

Koopmanschap MA, Brouwer WBF. Indirect costs and costing informal care. In: Wimo, Jonsson, Karlsson and Winblad. (ed.). Health Economics of Dementia. 1998, 245-56.

1997

Moerman CJ, Van Hout BA, JCM Witteman. Long term post menopausal estrogen treatment (in Dutch), in: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 1997, IV, Effecten van Preventie, L.J. Gunning Schepers, J.Jansen (eds). De Tijdstroom, Maarsen, 1997;177-90.

1996

Bilo HJG, Van Hout BA. Effectiveness and cost effectiveness of the treatment in relation to diabetic nephropathy (in Dutch), in: Effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandeling bij diabetes mellitus, Zwolle, 1996.

Van Genugten MLL, Rutten FFH, Jager JC. Scenario development and costing in health care. Methodological accomplishments and practical guidelines. Foundation for Future Health Scenarios, International Books, Utrecht, 1996

Rutten FFH. Theory and practice of economic appraisal in health care. In: M. Peckham, E. Smith (eds), The scientific basis of health services, BMJ Publishing Group, London 1996; 150-59.

1995

Drummond MF, Rutten FFH. Recent experience in economic evaluation in Europe and North America. In: C. Selby Smith and MF. Drummond (eds), Economic evaluation in Australian health care, Australian Government Publishing Service, Commonwealth of Australia, 1995; 29-41.

Koopmanschap,MA, Rutten FFH. Indirect costs in economic studies: confronting the confusion. In: C. Selby Smith and MF. Drummond (eds), Economic evaluation in Australian health care, Australian Government Publishing Service, Commonwealth of Australia, 1995; 58-67.

Rutten FFH. Economic evaluation and the reimbursement of drugs in Europe. In: C. Selby Smith and MF. Drummond (eds), Economic evaluation in Australian health care, Australian Government Publishing Service, Commonwealth of Australia, 1995; 148-56.

Rutten FFH. Gezondheidszorgsystemen in Europa gezien vanuit economisch perspectief. In: HDC Roscam-Abbing, ThMG van Berkestijn (eds), Gezondheidsbeleid in Europa. Bohn, Staffleu, Van Loghum, Houten, 1995; 144-64.

Rutten FFH. Kosten als uitkomst van economische evaluatie. In: DD. Breimer, AW. Broekmans, HGM. Leufkens, FFH. Rutten (eds), PharmacoEconomics, Leiden, 1995.

Rutten FFH. Theoretical and practical problems in economic appraisal. In: C. Selby Smith and MF. Drummond (eds), Economic evaluation in Australian health care, Australian Government Publishing Service, Commonwealth of Australia, 1995; 5-9.

1994

Rutten FFH, Drummond MF. Making decisions about health technologies: a cost-effectiveness perspective. The University of York, Centre for Health Economics / institute for Medical Technology Assessment, 1994: 1.

1993

Van Doorslaer EKA, Wagstaff RAS, Rutten FFH. Distributive effects of cost containment in health care. In: GN. Fracchia, M. Theofilatou (eds), Health Services Research, Commission of the European Communities, Research and Development, Medical Research Unit, Brussels, Belgium, IOS Press 1993, Amsterdam, 1993; 243-252.

Doorslaer EKA, Wagstaff A, Rutten FFH (eds). Equity in the finance and delivery of health care. An international perspective. Oxford University Press, 1993.

Lapré RM, Rutten FFH (eds). Economie van de Gezondheidszorg, tweede druk, Lemma, Utrecht, 1993.

Rutten FFH. Het Oregon plan: ambitieus maar ook wijs? In: R. ter Meulen, H. ten Have (red). Samen kiezen in de zorg. Het voorbeeld Oregon. Ambo, Baarn, 1993: 115-128.

Rutten FFH, Van Ineveld BM, Van Ommen R, Van Hout BA, Huijsman R. Kostenberekening bij gezondheidszorgonderzoek; richtlijnen voor de praktijk. STG/Jan van Arkel, Utrecht, 1993.


1992

Van Hout BA, Habbema JDF. Micro Simulation of Costs and Effects; the case of Heart Transplantation, In: Models of Noncommunicable Diseases (W. Morgenstern, E. Chigan, R. Prokhorskas, M. Rusnak, G. Schettler eds.) Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1992: 167-77.

Rutten FFH, Bonsel GJ, Uyl-de Groot CA. Economic evaluation and clinical trials, methodological and practical aspectw. In: MK-Chytil, G. Duru, W. von Eimeren, ChD. Flagle (eds), Health Systems – the challenge of change, Omnipress, Prague, 1992.

1990

Van Doorslaer EKA, Rutten FFH. Medische technology assessment. In: Maarse JAM, Mur-Veeman IM (eds), Beleid en Beheer in de Gezondheidszorg. Problemen, structuren, processen en effecten, Assen/Maastricht, Van Gorcum 1990: 235-260.

Rutten FFH. “Economic evaluation and drug policy: Trends in Europe”. In: The economics of health care: challenges for the nineties, Mediq ltd, London 1990.

1989

Van Doorslaer EKA, Rutten FFH. Medische Technology Assessment, in: J. Maarse en I. Mur-Veeman, Beleid en Beheer in de Gezondheidszorg, Van Gorcum, Assen/Maastricht 1989.

Habbema JDF, Casparie AF, Mulder JH en Rutten FFH (eds). Medische Technology Assessment en Gezondheidsbeleid, Stafleu Samson 1989.

Huijsman R, Rutten FFH. Economie van de Ouderenzorg, Van Gorcum, Assen/Maastricht 1989.

Rutten FFH. Kostenaspecten, in: JDF Habbema, AF Casparie, JH Mulder en FFH Rutten (eds). Medische Technology Assessment en Gezondheidsbeleid, Stafleu Samson 1989.

Rutten FFH, Mulder JH. Beoordeling van medische technology assessment door de gebruikers, in: JDF Habbema, AF Casparie, JH Mulder en FFH. Rutten (eds), Medische Technology Assessment en Gezondheidsbeleid, Stafleu Samson 1989.

1988

Ament AJHA, Rutten FFH. Economische evaluatie, in: RM Lapré en FFH Rutten (eds). Economie van de Gezondheidszorg, de Tijdstroom, Lochem 1988; 222-43.

Van Doorslaer EKA, Rutten FFH en Haan GHMG. Economische evaluatie van preventieve gezondheidszorg; Is een “ons” preventie een “pond” therapie waard?, in: RM Lapré, FFH Rutten en JH. Hagen (eds), De Economie van de preventieve gezondheidszorg, De Tijdstroom, Lochem 1988: 67-93.

Lapré RM, Rutten FFH (eds), Economie van de Gezondheidszorg, De Tijdstroom, Lochem, 1988.

Lapré RM, Rutten FFH. Economische aspecten van overheidsingrijpen in de gezondheidszorg, in: Lapré RM en FFH Rutten (eds). Economie van de Gezondheidszorg, de Tijdstroom, Lochem 1988; 47-66.

Rutten FFH. A controversy between medical ethics and economics? in: GH. Mooney and A. McGuire (eds), Medical Ethics and Economics, Oxford University Press, Oxford 1988.

Rutten FFH. Enkele prioriteiten met betrekking tot beleidsonderzoek, in: Lapré RM en de Bruine M (red). Beleidsonderzoek, structuur en financiering, gezondheidszorg, VUGA, ‘s-Gravenhage 1988.

Rutten FFH. Het ziektekostenverzekeringssysteem in een stroomversnelling, in: JC van Es, JV Joossens, F Mandema en G. Olthuis (eds), Het Medisch Jaar 1988, Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen 1988: 398-407.

Rutten FFH, Greep JM, Haan GHMG. Public control of the diffusion of health technology, in: FFH. Rutten and SJ. Reiser (eds), The Economics of Medical Technology, Springer Verlag, Heidelberg 1988.

Rutten FFH. Medische Technology Assessment; een uitdaging voor wetenschap en beleid, oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel MTA te Rotterdam, 1 december 1988.

Rutten FFH, Reiser SJ (eds), The Economics of Medical Technology, Springer Verlag, Heidelberg 1988.