2011

Explaining cost variation of hospital services in the Netherlands (Tan, Redekop, van Ineveld, Hakkaart; 2011.02)

2010

Monitoring of stable glaucoma patients
Evaluation of the effectiveness and efficiency of a Glaucoma follow-up unit, staffed by nonphysician Health Care Professionals, as an intermediate step towards glaucoma monitoring in primary care
 (Holtzer-Goor, Klazinga, Koopmanschap, Lemij, Plochg, van Sprundel; 10.107; English)

2008

Quick scan: richtlijnen als basis voor de farmaceutische aanspraak? (Tan, Schawo, Goossens, Rutten–van Mölken, Brouwer, Hakkaart–van Roijen, Rutten; 08.106; Dutch)

De doelmatigheid van respijtzorg: een longitudinaal onderzoek onder mantelzorgers voor dementerenden op een wachtlijst voor opname in een zorginstelling (Van Exel, Peerboom, Koolman, Koopmanschap, Brouwer; 08.105; Dutch)

International comparison of systems to determine entitlements to medical specialist care: performance and organizational issues (Stolk, De Bont, Poley, Jerak, Stroet, Rutten; 08.104; English)

2007

Manual ‘Short Form-Health and Labour Questionnaire (SF-HLQ)’ (Hakkaart-van Roijen, Bouwmans; 07.103; English)

Handleiding ‘Short Form-Health and Labour Questionnaire (SF-HLQ)’ (Hakkaart-van Roijen, Bouwmans; 07.102; Dutch)

Samenwerking en substitutie in Gezondheidscentrum West: evaluatie van de eerste ervaringen met geïntegreerde eerstelijnszorg volgens het Menzis-model (Van den Berg, Koopmanschap, De Bakker, Verheij; 07.101; Dutch)

QALY-tijd: nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en richtlijnen (Pomp, Brouwer, Rutten; 07.100; Dutch)

Keuzeprocessen van zorgconsumenten met knieartrose, de ziekte van Alzheimer of chronische depressie: drie Q-methodologische studies (Groenewoud, Kreuger, Van Exel; 07.98; Dutch)

Treatment costs of iron chelation therapy in the Netherlands (Bouwmans, Biemond, Uyl-de Groot; 07.97; English)

Manual ‘Trimbos/iMTA questionnaire for Costs associated with Psychiatric Illness (TiC-P)’ (Hakkaart-van Roijen; 07.96; English)

Handleiding ‘Trimbos/iMTA questionnaire for Costs associated with Psychiatric Illness (TiC-P)’ (Hakkaart-van Roijen; 07.95; Dutch)

2006

Stepwise national priority setting in child intervention programmes: sectoral cost-effectiveness analysis for Cambodia (Niessen, Scherpbier; 06.94; English)

Viral-load stratified economic evaluation of entecavir in the treatment of chronic hepatitis B in the Netherlands (Niessen, Nuijten; 06.93; English)

Lifetime societal costs and health effects of repaglinide versus insulin use in diabetes nephropathy: a probabilistic analysis for the Dutch population (Niessen, Koopmanschap; 06.92; English)

Resource costing of diagnostic tests for the detection of coronary artery disease in the Netherlands (Tan, Oostenbrink; 06.90; English)

Costs and prices of healthcare services in the Netherlands: a micro costing approach based on case-vignettes. A contribution to Work Package 9 of the EU funded research project ‘HealthBASKET’: Assessment of services delivered and costs (Tan, Oostenbrink, Rutten; 06.89; English)

Gezondheid & toekomst: factsheet voor leerlingen (Van Exel, Brouwer; 06.88; Dutch)

Gezondheid & toekomst: gedrag, gezondheid, toekomstbeeld en welzijn van leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, Sint Laurens College, Rotterdam (Van Exel, Brouwer; 06.87; Dutch)

Gezondheid & toekomst: gedrag, gezondheid, toekomstbeeld en welzijn van leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn (Van Exel, Brouwer; 06.86; Dutch)

Gezondheid & toekomst: gedrag, gezondheid, toekomstbeeld en welzijn van leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem (Van Exel, Brouwer; 06.85; Dutch)

Gezondheid & toekomst: gedrag, gezondheid, toekomstbeeld en welzijn van leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, Bornego College, Heerenveen (Van Exel, Brouwer; 06.84; Dutch)

Gezondheid & toekomst: gedrag, gezondheid, toekomstbeeld en welzijn van leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, Agnieten College (locatie Carolus Clusius), Zwolle (Van Exel, Brouwer; 06.83; Dutch)

Overweight and obesity in Dutch adolescents: associations with health lifestyle, personality, social context and future consequences: methods & tables (Van Exel, Koolman, De Graaf, Brouwer; 06.82; English)

De definitie van specialistische geneesmiddelen (Van Nooten, Stolk, Steenhoek; 06.81; Dutch)

Ontwikkelingen stamceltransplantaties en het pakket (Tan, Uyl-de Groot, Huijgens, Fibbe, Cornelissen; 06.80; Dutch)

Toekomstvisie langdurige zorg en ondersteuning vanuit burgerperspectief (Nieboer, Stolk, Koolman; 06.79; Dutch)

2005

Cost assessment and price setting in the Dutch healthcare system. A contribution to Work Package 6 of the EU funded research project ‘HealthBASKET’: Approaches for cost/price assessment in practice (Oostenbrink, Rutten; 05.78; English)

Youths’ views of own health and health behavior (Van Exel, De Graaf, Brouwer; 05.77; Dutch)

The health basket in the Netherlands. A contribution to Work Package II of the EU funded research project “HealthBASKET”: Description of benefits, entitlements, actors and decision making processes in the Dutch health care sector (Stolk, Rutten; 05.75; English)

Respite Care: an exploration of need and use among 273 informal caregivers (Van Exel, Koopmanschap, Brouwer; 05.74; Dutch)

De hoogte van de disconteervoeten in economische evaluaties: is de tijd rijp voor een nieuwe richtlijn? (Brouwer, Rutten; 05.73; Dutch)

2004

Cost of Breast Cancer, Metastatic to the Bone, in the Netherlands (Groot, Sleeboom, Gerritsen, Uyl-de Groot; 04.72; English)

Zorg voor effectiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse zorg. Een manifest uitgebracht ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het iMTA en bediscussieerd met partijen uit de gezondheidszorg op 21 november 2003 (Rutten, Brouwer, Uyl-de Groot; 04.70; Dutch)

2003

A health policy model for COPD: Effects of smoking cessation (Hoogendoorn, Feenstra, Hoogenveen, van Genugten, Rutten-van Mölken; 03.68; English)

Cost-effectiveness analysis of face-to-face smoking cessation interventions by professionals. A modeling study (Feenstra, Hamberg-van Reenen, Hoogenveen, Rutten-van Mölken; 03.67; English)

Mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via het Steunpunt Mantelzorg (Van Exel, Koopmanschap, Van den Berg, Brouwer; 03.66; Dutch)

Compliance en doelmatigheid na implementatie van de Richtlijn Larynxcarcinoom (Van Agthoven, Heule-Dieleman, De Boer, Knegt, Uyl-de Groot; 03.65; Dutch)

2002

Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte (Buijt, Al, Rutten; 02.64; Dutch)

Kwaliteit en kosten in instellingen voor klinische zorg. Eindrapportage van de toepassing van een kwaliteitskostenmodel in 5 Nederlandse zorginstellingen 1999-2002 (Bouwmans, van Ineveld, Bandel, Sol, Klazinga; 02.63; Dutch)

Radiotherapie versus CO2-laserbehandeling voor het T1a glottisch larynxcarcinoom (Goor, Busschbach, Uyl-de Groot, van Agthoven; 02.62; Dutch)

Handleiding Trimbos/iMTA questionnaire for costs associated with psychiatric illness (Tic-P) (Hakkaart, van Straten, Donker, Tiemens; 02.61; Dutch)

Richtlijnenprogramma (1997-2002). Deelprogramma iMTA: ontwikkeling van richtlijnen op basis van informatie over kosten-effectiviteit (Rutten, Grijseels; 02.60; Dutch)

Mantelzorg en Persoonsgebonden Budget: Resultaten van een onderzoek onder mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo (Van den Berg, Van Exel, Van den Bos, Koopmanschap, Brouwer; 02.59; Dutch)

Informal care in the Netherlands. A situational sketch of informal caregivers reached via Informal Care Centres (Van Exel, Van den Berg, Van den Bos, Koopmanschap, Brouwer; 02.58b; English)

Mantelzorg in Nederland: Een doorsnee van mantelzorgers bereikt via de Steunpunten Mantelzorg (Van Exel, van den Berg, van den Bos, Koopmanschap, Brouwer; 02.58a; Dutch)

2001

Kosten van allogene stamceltransplantaties (Van Agthoven, Groot, Uyl-de Groot; 01.57; Dutch)

Kosten van de ziekte van Alzheimer. Een studie naar de belangrijkste kostenposten voor patiënten met de ziekte van Alzheimer in Nederland en in Frankrijk (Van der Roer, Busschbach, Goes, Hakkaart-van Roijen, Redekop; 01.56; Dutch)

Diagnostiek, behandeling en follow-up van het intermediair en hooggradig Non-Hodgkin Lymfoom. Kosten van protocollaire en niet-protocollaire behandelingen (Van Agthoven, Faber, Uyl-de Groot; 01.55; Dutch)

2000

Herziening van de geneesmiddelendistributie in het Sophia Kinderziekenhuis (Poley, Bouwmans, Van Ineveld; 00.54; Dutch)

Manual: The Health and Labour Questionnaire (Hakkaart-van Roijen, Essink-Bot; 00.52; English)

De kosten en effecten van Regranex® in de behandeling van diabetische voetulcera (Jansen, Van Hout; 00.51; Dutch)

1999

Integrale kosten van hoofd-halsoncologie (Van Agthoven, Van Ineveld, Uyl-de Groot; 99.50; Dutch)

The cost-utility of Viagra® in The Netherlands (Stolk, Busschbach, Caffa, Meuleman, Rutten; 99.49; English)

Handleiding Vragenlijst over Ziekte & Werk (Hakkaart-van Roijen, Essink-Bot; 99.48; Dutch)

1997

De huidige en toekomstige organisatie van klinisch-genetisch onderzoek in Nederland (Rutten-van Mölken, Van der Woude, Wiggers, Sliggers; 97.47; Dutch)

De kosten van veneuze aandoeningen en de kosten-effectiviteit van compressietherapie (Van der Woude, Rutten-van Mölken; 97.46; Dutch)

1996

Kosten van psychische stoornissen (Van Roijen, Arends; 96.45; Dutch)

Osteoporosis in the Netherlands. A burden of illness study (De Laet, Van Hout, Pols; 96.44; English)

1995

De Naber: groepswonen voor dementerende ouderen; verslag van een vooronderzoek en de ontwikkelingen tijdens de eerste zes maanden (Huijsman, Ludwig; 95.42; Dutch)

Activering van ouderen in een algemeen ziekenhuis. Resultaten van een kosten-effectiviteitsstudie voor een Senioren Activering Centrum (Wielink, Huijsman; 95.41; Dutch)

KITTZ-Randstadproject Thuiszorgtechnologie: effectmeting. Resultaten van een longitudinaal onderzoek naar ADL-hulpmiddelen en woningaanpassingen bij ouderen thuis (De Klerk, Huijsman; 95.40; Dutch)

Geïntegreerde zorgstructuur voor ouderen met gebruik van thuiszorgtechnologie. Eindrapport van de evaluatie van het Sense-project in Sittard (De Klerk, Huijsman; 95.39; Dutch)

DUCAT (Dutch inventory of invasive coronary artheroslerosis treatment): passende indicaties voor behandeling van patiënten met coronair lijden (Meijler, Rigter, Scholma, McDonnell, Breeman; 95.38; Dutch)

Maatschappelijke gevolgen van migraine in Nederland (Van Roijen, Essink-Bot; 95.37; Dutch)

1994

De patiëntkeuze tussen dagbehandeling en opname bij cataract-operaties (Van Ineveld, Rijnsburger; 94.36; Dutch)

Cost-effectiveness of DNA-diagnosis for four monogenic diseases (Van der Riet, Van Hout, Rutten; 94.35; English)

Ouderenzorg in berekend perspectief. Achtergrondstudie ten behoeve van de Commissie Modernisering Ouderenzorg (Huijsman, De Klerk, Groenenboom, Rutten; 94.33; Dutch)

Vaccinatie tegen hepatitis B. Kosten en effecten van eradictie-strategieën (Eelkman Rooda, Barendregt, Van Hattum, Van Hout; 94.32; Dutch)

Onderzoek naar de kosten en effecten van autologe beenmergtransplantatie in vergelijking met conventionele chemotherapie bij patiënten lijdend aan non-Hodgkin lymfoon (HOVON-3) (Verdonck, Hagenbeek, Löwenberg, Van Putten, De Gast, Uyl-de Groot, Rutten; 94.31; Dutch)

Analyse van kosten en substitutie van conventionele behandeling door autologe beenmergtransplantatie bij (non-)Hodgkin lymfoom- en acute leukemie patiënten (Uyl-de Groot, Okhuijsen, Rutten;
94.30; Dutch)

1993

HYEs: The second generation of outcome measures in health (Bleichrodt, Gafni; 93.29; English)

Regionale produktieverschillen bij het verrichten van arthroscopie (Sprenger, Casparie, Driessen, Bonsel, Rutten; 93.28; Dutch)

De relatie tussen kwaliteit van leven en de wachttijd voor een totale heupprothese (Okhuijsen, Faro, Keet, Slooff, Swierstra, Van Hout; 93.27; Dutch)

Kosten van migraine in Nederland. Een onderzoek naar de kosten van gezondheidszorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid – deel 1 (Van Roijen, Michel, Koopmanschap, Wielink, Rutten; 93.26; Dutch)

Kosten en effecten van Didronel profylaxe (Al, Van Hout, Duursma; 93.25; Dutch)

Ouderen en het gebruik van hulpmiddelen. Een marktbehoefte-onderzoek (De Klerk, Huijsman; 93.24; Dutch)

Testing the validity of expected utility theory in health state valuation: Some experimental results (Bleichrodt; 93.23; English)

Kosten-effectiviteitsanalyse van E.S.W.L. versus cholecystectomie (Seerden, Van Ineveld, Nijs, Plaisier, Van der Hul, Berger, Duckers, Van Hout; 93.22; Dutch)

1992

Kosten van autologe beenmergtranplantaties (Uyl-de Groot, Rutten; 92.21; Dutch)

Kosten-effectiviteitsanalyse diabetes centrum Rotterdam (Van der Riet; 92.20; Dutch)

De start van het SENSE-project: uitgangssituatie van Sittardse ouderen. Deel 1 van de evaluatie van het SENSE-project (De Klerk, Huijsman; 92.19; Dutch)

Kosten van intensive care in Nederland (Hilgeman, Koopmanschap, Rutten; 92.17; Dutch)

Benefits and costs of recombinant human erythropoietin (rhEPO): a review (McNamee, Van Doorslaer, Segaar; 92.16; English)

Epidemiologie van infertiliteit (Hille, De Kroon; 92.15; Dutch)

Need, equality and social justice. Need, equity and equality in health and health care (Culyer, Wagstaff; 92.14; English)

Heart failure and ACE inhibitors; a cost-effectiveness analysis (Van Hout, Wielink, Bonsel, Rutten; 92.13; English)

1991

The economics of care for the elderly; a research programme (Huijsman, Rutten; 91.11; English)

The cost-effectiveness of preservation with UW and EC solution for use in cadaveric kidney transplantation in case of single kidney donors (Rutten, Ploeg, Jansen, McDonnell, Van Emmerik; 91.10; English)

A comparison of the resource use in maternity service provision in the Netherlands and England (Coast, De Kroon, Bonsel; 91.09; English)

1990

Economic appraisal of COPD interventions; a literature review (Rutten-van Mölken, Van Doorslaer, Rutten; 90.08; English)

Vooronderzoek scenario-project Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde (De Kroon, Bonsel; 90.07; Dutch)

Kosten-effectiviteit van orthopedische ingrepen: de totale heupprothese (Bakker, Rutten-van Mölken, Van Doorslaer, Van der Linden; 90.05; Dutch)

Medische technology assessment van klinische lasertoepassingen (Banta, Vondeling, De Wit, Haan; 90.04; Dutch)

Quality of life measurement in coronary artery disease (Bonsel; 90.03; English)

De kosten-effectiviteit van cholesterolverlaging met simvastatine en cholestyramine (Martens, Rutten, Kuypers, Winter; 90.02b; Dutch)

Een model voor de effecten van cholesterolverlaging in de preventie van coronaire hartziekten (Martens, Rutten, Kuypers, Winter; 90.02a; Dutch)

Effects and costs of in-vitro fertilisation (Haan; 90.01b; English)

The diffusion of in-vitro fertilisation (IVF) in the Netherlands and England (De Wit, Banta; 90.01a; English)